Martin Petráš
© Martin Petráš, Sokolovská 1135/5, 708 00 Ostrava Poruba | Email: info@keycom.cz | BOZP, První pomoc, PO, Reklamní služby |

Informace o podporovaných projektech a získ. oceněních

Dlouhodobě podporuji:

Finančně   podporuji   společnost   Bona   Helpo   a   Handicap   Centrum   Škola   života   Frýdek   -   Místek   o.p.s.,   které   zajišťují   služby   a   pomáhají dětem např. při vybavení učeben, pořízení materiálů potřebných pro výuku, financování chodu centra a pořádání rekondičních pobytů.
KeyCom kontakty
Podpora a ocěnění KeyCom.cz
KeyCom.cz  Komplexní služby pro firmy, podnikatele i soukromé osoby.
Certifikát Bona Helpo 1 Certifikát Bona Helpo 2 Certifikát Bona Helpo 3 Certifikát Bona Helpo 4 Certifikát Bona Helpo 5 Ocenění 1 Ocenění 2

Získaná ocenění: