Martin Petráš
© Martin Petráš, Sokolovská 1135/5, 708 00 Ostrava Poruba | Email: info@keycom.cz | BOZP, První pomoc, PO, Reklamní služby |
KeyCom BOZP

Termíny kurzů pro řidiče do 3,5t a obsluhy vysokozd. vozíků:

Termíny kurzů pro řidiče do 3,5 tuny (osobní vozidla - řidiči referentských vozidel)

Školení řidičů vozidel do 3,5t musí zaměstnavatelé provádět pravidelně, ověřovat a prohlubovat znalosti a vést o všem písemnou dokumentaci. Ke každému kurzu je nutno mít prezenční listinu, osnovu a archivovat i ověření znalostí (písemné testy případně protokol o ústním ověření znalostí). Pozor na tzv. e-learningy - nemusí Vám být uznány, protože nejste schopni prokázat, že odpovědi skutečně “odklikala” daná osoba. Rovněž jakékoliv praktické nácviky (např. na resuscitační figuríně) přes internet neprovedete ani nezkontrolujete. Volné termíny certifikovaných školení řidičů do 3,5t v Ostravě nebo po celé ČR: Přesný čas a místo konání společně upřesníme dle druhu školení a počtu účastníků. Vystavujeme i certifikáty Health and Safety v anglickém, německém i polském jazyce (EU) Neváhejte nás oslovit např. na mobilu: 604 672 106 nebo emailu: info@keycom.cz

Termíny kurzů řidičů / obsluh vysokozdvižných vozíků VZV

Firmám i živnostníkům nařizuje pravidelně školit obsluhy VZV mmj. i Zákoník práce (z. 262/2006 Sb.). Samozřejmostí pro zaměstnavatele by měla být správně vedená dokumentace z kurzů, návody výrobců od provozovaných VZV a doklady ke kontrolám vozíků (1x za rok). Součástí vzdělávání musí být i praktický nácvik na VZV, základní obsluha a údržba dle návodu výrobce, bezpečná manipulace s nákladem, skladovací systém, regálový systém a související předpisy. Volné termíny certifikovaných školení řidičů / obsluh VZV v Ostravě nebo po celé ČR: Přesný čas a místo konání společně upřesníme dle druhu školení a počtu účastníků. Vystavujeme i certifikáty Health and Safety v anglickém, německém i polském jazyce (EU) Neváhejte nás oslovit např. na mobilu: 604 672 106 nebo emailu: info@keycom.cz Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete nezávazně nacenit kurz, neváhejte nás kontaktovat. Pracujeme po celé ČR! Jsme držiteli certifikací: Lektor dalšího vzdělávání, OZO v prevenci rizik, dále Technik požární ochrany a Člen první pomoci.
Termíny školení a kurzů pro Ridici (3,5t) obsluhy VZV...
KeyCom.cz
Email Mobil

Napište na email:

info@keycom.cz

Volejte na mobil:

604 672 106

Základní právní předpisy:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Certifikáty:

Certifikát ČPP Certifikát Bozp Certifikát NSK - Lektor
Komplexní služby pro firmy, podnikatele i soukromé osoby. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, školení první pomoci. Bezpečnostní značení, osobní ochranné pracovní pomůcky.
Mob.: 604 672 106
Školení VZV Školení řidičů do 3,5t