Prodej lékarniček
Martin Petráš
© Martin Petráš, Sokolovská 1135/5, 708 00 Ostrava Poruba | Email: info@keycom.cz | BOZP, První pomoc, PO, Reklamní služby |
KeyCom BOZP

Školení / kurz První pomoci

Nabídka školení První pomoci (na míru Vašim potřebám)

Proškolím   Vaše   zaměstnance   na   správné   poskytování   první   pomoci   a   ošetření úrazových   stavů.   Součástí   je   seznámení   s   legislativou,   nácvik   na   figuríně   Prestan, procvičení obvazových tecnik, manipulace s pacientem a další.

Součástí certifikovaného kurzu první pomoci jsou:

základy komunikace s IZS (Integrovaný záchranný systém), tísňová volání a komunikace s dispečinkem (TAPP, TANR), využitelnost / praktická použitelnost lékárniček, vyprošťování (nácvik správného uchopení a manipulace s poraněným), nácvik KPR na figurínách, nácvik Rautekovy zotavovací polohy, první pomoc při poláleninách, úrazových stavech, požití jedovatých látek…… testy a vydání osvědčení včetně evidence do Zápisníku bezpečnosti práce

Cena kurzu první pomoci:

cena je závislá od smluveného rozsahu školení / kurzu a počtu účastníků pro   nezávazné   nacenění   potřebuji   znát   zaměření   Vaší   firmy,   prováděné   činnosti a počet zaměstnanců - vždy školení přizpůsobím na míru. Ceny jsou smluvní. upozorňuji,    že    školení    první    pomoci    vychází    ze    zákona    262/2006    Sb.    a    je povinné   jak   pro   soukromníky   (osvč),      tak   pro   firmy   (společnosti   s   r.o.,   akciové společnosti)   i   další   zaměstnavatele.   Při   neposkytnutí   první   pomoci,   Vám   hrozí postih dle zákona 40/2009 Sb. Neriskujte vysoké pokuty nebo dokonce vězení.
Školení a kurzy První pomoc...
Figurína pro KPR
KeyCom.cz  Komplexní služby pro firmy, podnikatele i soukromé osoby.

S čím mohu dále pomoci?

kontrola Vašich lékarniček, označení plus jejich umístění a vybavení proškolím zaměstnance z poskytování první pomoci (cena smluvní) dodám lékarničky pro první pomoc do provozoven, firem i bytů
Email Mobil

Napište na email:

info@keycom.cz

Volejte na mobil:

604 672 106

Základní právní předpisy:

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Certifikáty:

Certifikát ČPP Certifikát Bozp a Po Certifikát NSK - Lektor

Technické parametry figuríny:

záklon hlavy, podepření brady a otevření úst umělé dýchání z úst do úst nepřímá srdeční masáž LED diody pro kontrolu rychlosti KPR akustický signál správné hloubky masáže rozměry figuríny 36x59x18 cm hmotnost cca 3,5 kg půjčovné 450,-Kč/den včetně daně součástí je náhradní plíce, desinfekce atd..
Figurína s indikací KPR