Prodej lékarniček
Martin Petráš
© Martin Petráš, Sokolovská 1135/5, 708 00 Ostrava Poruba | Email: info@keycom.cz | BOZP, První pomoc, PO, Reklamní služby |
KeyCom BOZP

Školení První pomoci

Nabídka školení První pomoci (na míru Vašim potřebám)

Proškolím    Vaše    zaměstnance    na    správné    poskytování    první    pomoci    včetně problematika legislativy při poskytování první pomoci. Součástí kurzu jsou: základy komunikace s IZS (Integrovaný záchranný systém), tísňová volání a komunikace s dispečinkem (TAPP, TANR), využitelnost / praktická použitelnost lékárniček, vyprošťování (nácvik správného uchopení a manipulace s poraněným), nácvik KPR na figurínách, nácvik Rautekovy zotavovací polohy, první pomoc při poláleninách, úrazových stavech, požití jedovatých látek…… testy a vydání osvědčení včetně evidence do zápisníku bezpečnosti práce

Půjčovna resuscitačních figurín Prestan

Zapůjčím   profesionální   figurínu   značky   Prestan.   Jedná   se   o   figurínu   dospělého člověka    s    pohyblivou    čelistí    pro    nácvik    resuscitačních    technik.    Realistická    na pohled    i    na    dotek.    Prestan    KPR    monitor    počítá    a    průměruje    počet    stlačení hrudníku   v   přepočtu   na   minutu   a   okamžitě   danou   rychlost   signalizuje   pomocí   LED diod.   Každý   student   se   dokáže   díky   simulátoru   Prestan   s   KPR   monitorem   naučit provádět   nepřímou   masáž   srdce   správnou   rychlostí,   aby   bylo   poskytnutí   první pomoci   co   nejefektivnější.   Díky   zřetelně   viditelným   LED   diodám   dokáže   instruktor kontrolovat   počet   i   správnou   sílu   stlačení   při   KPR.   Ceny   jsou   individuální   a   závisí na délce výpůjčky - cca. 450,-Kč/den. Vratná záloha činí 3500,-Kč.
Školení a kurzy První pomoc...
Figurína pro KPR
KeyCom.cz

S čím mohu dále pomoci?

kontrola Vašich lékarniček, označení plus jejich umístění a vybavení proškolím zaměstnance z poskytování první pomoci (ceny od 350,-Kč/hod) dodám lékarničky pro první pomoc do provozoven, firem i bytů
Email Mobil

Napište na email:

info@keycom.cz

Volejte na mobil:

604 672 106

Základní právní předpisy:

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Certifikáty:

Certifikát ČPP Certifikát Bozp a Po Certifikát NSK - Lektor

Technické parametry figuríny:

záklon hlavy, podepření brady a otevření úst umělé dýchání z úst do úst nepřímá srdeční masáž LED diody pro kontrolu rychlosti KPR akustický signál správné hloubky masáže rozměry figuríny 36x59x18 cm hmotnost cca 3,5 kg půjčovné 450,-Kč/den včetně daně součástí je náhradní plíce, desinfekce atd..
Figurína s indikací KPR