Prodej lékarniček
Martin Petráš
© Martin Petráš, Sokolovská 1135/5, 708 00 Ostrava Poruba | Email: info@keycom.cz | BOZP, První pomoc, PO, Reklamní služby |
KeyCom BOZP

Školení / certif. kurz První pomoci

Nabídka školení První pomoci (na míru Vašim potřebám)

Proškolím Vaše zaměstnance ve správném poskytování první pomoci a ošetření úrazových stavů. Součástí je seznámení s legislativou, nácviky na figurínách Prestan, nebo Brayden, procvičení obvazových tecnik, manipulace s pacientem a další. Připomínám, že povinnost zaměstnavatelů proškolit zaměstnance z První pomoci je dána zákonem 262/2006 Sb. v paragrafu 102. Toto platí i pro OSVČ.

Součástí certifikovaného kurzu první pomoci jsou:

základy komunikace s IZS (Integrovaný záchranný systém), tísňová volání a komunikace s dispečinkem (TAPP, TANR), využitelnost / praktická použitelnost lékárniček, vyprošťování (nácvik správného uchopení a manipulace s poraněným), nácvik KPR na figurínách, nácvik Rautekovy zotavovací polohy, první pomoc při popáleninách, úrazových stavech, požití jedovatých látek…… testy a vydání osvědčení včetně evidence do Zápisníku bezpečnosti práce

Cena kurzu první pomoci:

cena je závislá od smluveného rozsahu školení / kurzu a počtu účastníků pro nezávazné nacenění potřebuji znát zaměření Vaší firmy, prováděné činnosti a počet zaměstnanců - vždy školení přizpůsobím na míru. Ceny jsou smluvní. upozorňuji, že školení první pomoci vychází ze zákona 262/2006 Sb. a je povinné jak pro soukromníky (osvč), tak pro firmy (společnosti s r.o., akciové společnosti) i další zaměstnavatele. Při neposkytnutí první pomoci, Vám hrozí postih dle zákona 40/2009 Sb. Neriskujte vysoké pokuty nebo dokonce vězení.
Školení a kurzy První pomoci...
Figurína pro KPR
KeyCom.cz

S čím mohu dále pomoci?

kontrola Vašich lékarniček, bezp. značení plus jejich umístění a vybavení proškolím dospělé osoby i děti v poskytování první pomoci (cena smluvní) dodám Lékarničky pro první pomoc do provozoven, firem i bytů provozuji půjčovnu resuscitačních figurín a příslušenství nově lze zapůjčit celou sadu figurín (kojenec, dítě a dospělý) všechny s KPR indikací. Více v sekci půjčovna resuscitačních figurín >>
Email Mobil

Napište na email:

info@keycom.cz

Volejte na mobil:

604 672 106

Základní právní předpisy:

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Certifikáty:

Certifikát ČPP Certifikát Bozp a Po Certifikát NSK - Lektor

Technické parametry figuríny:

záklon hlavy, podepření brady a otevření úst umělé dýchání z úst do úst nepřímá srdeční masáž LED diody pro kontrolu správnosti KPR akustický signál správné hloubky masáže rozměry figuríny 36x59x18 cm hmotnost cca 3,5 kg součástí je náhradní plíce, desinfekce atd.. figuríny je možné zapůjčit nebo provedu celé školení První pomoci s certifikátem
Figurína s indikací KPR Laerdal figurína na KPR
Komplexní služby pro firmy, podnikatele i soukromé osoby. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, školení první pomoci. Bezpečnostní značení, osobní ochranné pracovní pomůcky.
Mob.: 604 672 106