Prodej lékarniček
Martin Petráš
© Martin Petráš, Sokolovská 1135/5, 708 00 Ostrava Poruba | Email: info@keycom.cz | BOZP, První pomoc, PO, Reklamní služby |
KeyCom BOZP

Půjčovna resuscitačních figurín

Půjčovna resuscitačních figurín Prestan

Zapůjčím   profesionální   figurínu   značky   Prestan.   Jedná   se   o   figurínu   dospělého člověka    s    pohyblivou    čelistí    pro    nácvik    resuscitačních    technik.    Realistická    na pohled    i    na    dotek.    Prestan    KPR    monitor    počítá    a    průměruje    počet    stlačení hrudníku   v   přepočtu   na   minutu   a   okamžitě   danou   rychlost   signalizuje   pomocí   LED diod.   Každý   student   se   dokáže   díky   simulátoru   Prestan   s   KPR   monitorem   naučit provádět   nepřímou   masáž   srdce   správnou   rychlostí,   aby   bylo   poskytnutí   první pomoci   co   nejefektivnější.   Díky   zřetelně   viditelným   LED   diodám   dokáže   instruktor kontrolovat   počet   i   správnou   sílu   stlačení   při   KPR.   Ceny   jsou   individuální   a   závisí na délce výpůjčky - cca. 450,-Kč/den. Vratná záloha činí 3500,-Kč.
Půjčovna resusc. figurín pro První pomoc...
Figurína pro KPR
KeyCom.cz  Komplexní služby pro firmy, podnikatele i soukromé osoby.

S čím mohu dále pomoci?

kontrola Vašich lékarniček, označení plus jejich umístění a vybavení proškolím zaměstnance z poskytování první pomoci (cena smluvní) dodám lékarničky pro první pomoc do provozoven, firem i bytů
Email Mobil

Napište na email:

info@keycom.cz

Volejte na mobil:

604 672 106

Základní právní předpisy:

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Certifikáty:

Certifikát ČPP Certifikát Bozp a Po Certifikát NSK - Lektor

Technické parametry figuríny:

záklon hlavy, podepření brady a otevření úst umělé dýchání z úst do úst nepřímá srdeční masáž LED diody pro kontrolu rychlosti a správného stlačení při KPR akustický signál správné hloubky masáže rozměry figuríny 36x59x18 cm hmotnost cca 3,5 kg půjčovné 450,-Kč/den včetně daně součástí půjčovného je náhradní plíce, desinfekce a rouška
Figurína s indikací KPR

Certifikovaný kurz první pomoci:

nabízím   certifikovaný   kurz   první   pomoci,   kterým si   zajistíte   splnění   svých   povinnosti   tj.   proškolení svých zaměstnanců dle zákona 262/2006 Sb. informace naleznete na samostatné webové stránce: Školení / kurz první pomoci