Prodej lékarniček
Martin Petráš
© Martin Petráš, Sokolovská 1135/5, 708 00 Ostrava Poruba | Email: info@keycom.cz | BOZP, První pomoc, PO, Reklamní služby |
KeyCom BOZP

Půjčovna resuscitačních figurín

Půjčovna resuscitačních figurín Prestan a Laerdal

Půjčovna profesionálních figurín značky Prestan nebo figuríny Little Anne Laerdal. Jedná se o figuríny dospělého člověka s pohyblivou čelistí pro nácvik resuscitačních technik. Realistické na pohled i na dotek. Figurína Prestan KPR monitor, který počítá a průměruje počet stlačení hrudníku v přepočtu na minutu a okamžitě danou rychlost signalizuje pomocí LED diod. Každý student se dokáže díky simulátoru Prestan s KPR monitorem naučit provádět nepřímou masáž srdce správnou rychlostí, aby bylo poskytnutí první pomoci co nejefektivnější. Díky zřetelně viditelným LED diodám dokáže instruktor kontrolovat počet i správnou sílu stlačení při KPR. Ceny jsou individuální a závisí na délce výpůjčky. Nově Vám můžeme zapůjčit celou sadu složenou ze třech resuscitačních figurín s KPR monitorem (kojenec, dítě a dospělý).
Půjčovna resusc. figurín pro První pomoc...
Figurína Prestan KPR
KeyCom.cz

S čím mohu dále pomoci?

kontrola Vašich vybavení lékarniček na pracovišti, autolékárniček a bezpečnostních značení plus jejich správné umístění proškolím zaměstnance z poskytování první pomoci i v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ceny jsou smluvní) dodám certifikované Lékarničky pro první pomoc do provozoven, firem i bytů nabízím certifikov. kurz První pomoci, kterým si zajistíte splnění svých povinnosti - proškolení zaměstnanců dle zákona 262/2006 Sb. informace o kurzech naleznete na samostatné webové stránce: Školení / kurz první pomoci
Email Mobil

Napište na email:

info@keycom.cz

Volejte na mobil:

604 672 106

Základní právní předpisy:

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Certifikáty:

Certifikát ČPP Certifikát Bozp Certifikát NSK - Lektor

Technické parametry figuríny dospělého Prestan

záklon hlavy, podepření brady a otevření úst umělé dýchání z úst do úst nepřímá srdeční masáž LED diody pro kontrolu rychlosti a správného stlačení při KPR akustický signál správné hloubky masáže rozměry figuríny 36 x 59 x 18 cm hmotnost cca 3,5 kg půjčovné 480,-Kč/den včetně daně vratná záloha činí 4000,-Kč součástí půjčovného je náhradní plíce, desinfekce a res. rouška
Figurína s indikací KPR

Technické parametry figuríny dospělého Laerdal

záklon hlavy, podepření brady a otevření úst umělé dýchání z úst do úst nepřímá srdeční masáž rozměry figuríny 36 x 60 x 19 cm hmotnost cca 3,5 kg půjčovné 420,-Kč/den včetně daně vratná záloha činí 2000,-Kč součástí půjčovného je náhradní plíce, desinfekce a res. rouška
Figurína pro KPR Figurína Laerdal pro KPR
Komplexní služby pro firmy, podnikatele i soukromé osoby. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, školení první pomoci. Bezpečnostní značení, osobní ochranné pracovní pomůcky.
Mob.: 604 672 106

Technické parametry sady figurín Prestan

záklon hlavy, podepření brady a otevření úst umělé dýchání z úst do úst nepřímá srdeční masáž LED diody pro kontrolu rychlosti a správného stlačení při KPR akustický signál správné hloubky masáže tři figuríny: kojenec, dítě a dospělý člověk - všechny s KPR indikací hmotnost cca 9,5 kg celá sada půjčovné 980,-Kč/den včetně daně vratná záloha činí 9000,-Kč součástí půjčovného jsou náhradní plíce, desinfekce a res. rouška
Figuríny v sadě na zapůjčení