Martin Petráš
© Martin Petráš, Sokolovská 1135/5, 708 00 Ostrava Poruba | Email: info@keycom.cz | BOZP, První pomoc, PO, Reklamní služby |
KeyCom BOZP

Termíny kurzů BOZP a První pomoci (Health and Safety):

Termíny kurzů Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO)

Školení BOZP a Požární ochrany musí zaměstnavatelé provádět pravidelně, ověřovat a prohlubovat znalosti a vést o všem písemnou dokumentaci. Ke každému kurzu je nutno mít prezenční listinu, osnovu a archivovat i ověření znalostí (písemné testy případně protokol o ústním ověření znalostí). Pozor na tzv. e-learningy - nemusí Vám být uznány, protože nejste schopni prokázat, že odpovědi skutečně “odklikala” daná osoba. Rovněž jakékoliv praktické nácviky (např. na resuscitační figuríně) přes internet neprovedete ani nezkontrolujete. Volné termíny certifikovaných školení BOZP a PO v Ostravě nebo po celé ČR: Přesný čas a místo konání společně upřesníme dle druhu školení a počtu účastníků. Vystavujeme certifikáty Health and Safety v anglickém, německém i polském jazyce (EU) Neváhejte nás oslovit např. na mobilu: 604 672 106 nebo emailu: info@keycom.cz

Termíny kurzů První pomoci (Základní přednemocniční neodkladná péče)

Firmám i živnostníkům (včetně všech ostatních zaměstnavatelů, spolků a úřadů) nařizuje pravidelně školit poskytování první pomoci Zákoník práce (z. 262/2006 Sb.). Samozřejmostí pro zaměstnavatele je správně vybavená a označená lékárnička, určení zdravotníka (osoby, která se ve firmě stará o lékarničky, organizuje první pomoc a ošetření zraněných zaměstnanců). Nesmí chybět ani kniha úrazů, do které se musí zapisovat všechny úrazy vzniklé na pracovišti. Kurzy i poradenství provedeme přímo u Vás ve firmě nebo úřadu. Součástí vzdělávání musí být i praktický nácvik na resuscitačních figurínách a praktická ukázka použití jednotlivých komponent lékárničky včetně orientace v krizové situaci a volání na tísňové linky. To proto, aby v krizových situacích nebyli zaměstnanci bezradní a uměli jednotlivé prvky lékárniček používat. Volné termíny certifikovaných školení První pomoci v Ostravě nebo po celé ČR: Přesný čas a místo konání společně upřesníme dle druhu školení a počtu účastníků. Vystavujeme certifikáty Health and Safety v anglickém, německém i polském jazyce (EU) Neváhejte nás oslovit např. na mobilu: 604 672 106 nebo emailu: info@keycom.cz Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete nezávazně nacenit kurz, neváhejte nás kontaktovat. Pracujeme po celé ČR! Jsme držiteli certifikací: Lektor dalšího vzdělávání, OZO v prevenci rizik, dále Technik požární ochrany a Člen první pomoci.
Termíny školení a kurzů pro Bozp, První pomoc atd...
KeyCom.cz
Email Mobil

Napište na email:

info@keycom.cz

Volejte na mobil:

604 672 106

Základní právní předpisy:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Certifikáty:

Certifikát ČPP Certifikát Bozp Certifikát NSK - Lektor
Komplexní služby pro firmy, podnikatele i soukromé osoby. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, školení první pomoci. Bezpečnostní značení, osobní ochranné pracovní pomůcky.
Mob.: 604 672 106
Bezpečnost práce